امروز : 

17 مرداد 1401 11:57 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

نام و نام خانوادگی رشته مقطع سمت
سامان شهسواری پور حسابداری کارشناسی ارشد پژوهشگر، مولف و مدرس مقاله نویسی
حامد باقری توستانی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
فرشاد زارعی مجد حسابداری کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حسابداری
جواد رمضان قربانی مدیریت کسب و کار گرایش فناوری کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
محمد رضا صفری چاکری حسابداری کارشناسی ارشد کارشناس ارشد حسابداری
مژده خواجه لندی فیزیولوژیکی ورزشی دکتری مدرس دانشگاه محقق
غلامرضا تیزفهم فرد مدیریت بازرگانی دکتری مدرس دانشگاه واحد علوم و تحقیقات و مشاور خدمات مدیریت
سید مجتبی موسوی حسابداری کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه
مینا سرشار مدیریت بازرگانی-بازاریابی دکتری عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد واحد ساری
سعیده رجبی زاده مترجم و کارشناس ارشد حقوق بین الملل کارشناسی ارشد مترجم و کارشناس ارشد حقوق بین الملل، ادیتور نیتیو و مدیر موسسه ابتکار
مجتبی خشنود قشلاقی کارشناس ارشد مدیریت کارشناسی ارشد کارشناس ارشد مدیریت
عظیم حسینی ججین مدیریت کارشناسی ارشد پژوهشگر و محقق
داوود قادرزاده مدیریت کارشناسی مدرس و مدیر مسئول فصلنامه جهان نوین
سیده نگین دادگر
محمد محمدی
افتخار قاسم زاده
 حمیدرضا   نژادلر 
مریم پورحیدر توچاهی

فناوری اطلاعات و ارتباطات
حسابداری
تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
مدیریت دولتی
معماری

کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
کارشناسی ارشد

رئیس هیئت مدیره شرکت رایانت افزار زاگرس 
استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک تهران
مدرس و پژوهشگر
مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه