امروز : 

16 آذر 1401 12:53 ق.ظ
| |

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت زنجیره تامین
حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی
تبیین اهمیت و نقش دانش اقتصاد و مدیریت در توسعه کشور
مديريت بازرگاني
مديريت دولتي
مديريت صنعتي
مديريت مالي
مديريت استراتژيك
مديريت تحول
مديريت ریسک
مديريت كارآفريني و نوآوري
حسابداري
حسابداري و حسابرسي مديريت
حسابداري مالياتي
حسابداري ميانه
حسابداري صنعتي
مديريت مالي
-اصول و تئوري هاي حسابداري
مدیریت گردشگری و هتلداری
قتصاد و توسعه
مدیریت مالی و حسابداری
صنعت، تولید و مدیریت تکنولوژی
بازاریابی و مدیریت کسب و کار
خلاقیت و نوآوری