امروز : 

17 مرداد 1401 10:45 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

۱- فاطمه دکامینی – دکتری تخصصی مدیریت صنعتی- مالی – پژوهشگر و مدرس دانشگاه

۲- امید سمیعی – دکتری تخصصی حسابداری، مولف و مدرس دانشگاه

۳- فاطمه صدقی ثابت – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – پژوهشگر و مدرس دانشگاه

۴- پژمان الهامی طالشمیکائیل – کارشناسی ارشد حقوق – محقق و مدرس دانشگاه

۵- محمد اره کش سلماسی – دکتری تخصصی اقتصاد – پژوهشگر و مدرس دانشگاه

۶- توحید مهدوی علی بابالو – دکتری تخصصی اقتصاد – روزنامه نگار خبرگزاری ایسنا، مشاور رسانه ای  و مدرس دانشگاه

۷- سهیل رجبی – دکتری تخصصی روابط بین الملل – مجری و مشاور سمینارها و
کنفرانس های کشوری و بین المللی، مدرس دانشگاه، مشاور و راهبر طرح ها و پروژه ها
در حوزه مدیریت سازمانی

8- فرزاد رمضانی راد – دکتری تخصصی مدیریت دولتی – پژوهشگر و مدرس دانشگاه

9- جاوید رخشانی – دکتری تخصصی مدیریت دولتی – استاد دانشگاه

10- حجت الاسلام و المسلمین کیوان شاهدی – مدرس دانشگاه

11- سید امین دهقان بنادکی –  دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی – پژوهشگر و مخترع – دبیر رسمی آموزش و پرورش یزد

12- حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم جعفرزاده – رئیس تبلیغات اسلامی استان اردبیل 

13- محمدرضا صفری چاکری – کارشناس ارشد حسابداری