امروز : 

15 آذر 1401 11:44 ب.ظ
| |

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
دومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع