امروز:

8 آذر 1402 11:04 ب.ظ

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

مقاله برتر و برگزیده کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
طبق ارزیابی هیئت داوران محترم و بر اساس نظرات ارزشمند شورای سیاستگذاری رویداد به استحضار کلیه پژوهشگران فرهیخته می رساند دبیرخانه کنفرانس از بین تمامی مقالات ارسالی، 1 مقاله را به عنوان مقاله برتر در دنباله معرفی می نماید.

مقاله۱:

سیرتکاملی حسابداری  ،باتاکید برنقش بانک ملی درپایه گذاری حسابداری نوین درایران

علی مصطفائی

چکیده

اطلاع ازتاریخچه حسابداری برای استفاده کنندگان امروزین اطلاعات مالی وضروری است البته این موضوع درعصر کنونی ارزش عملی ندارد چراکه آنان را دراداره امور حسابداری یا مطالعه گزارشهای پیچیده سالیانه حسابداری یا درتصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری ویا تولید یاری نمی کند اما بررسی تاریخچه حسابداری در آینده نگری وبرنامه ریزی نقش اساسی دارد و نکات مهمی را آشکار می سازد اطلاعات حسابداری نیاز اساسی هرجامعه است ابزارهای مورد استفاده درحسابداری برای تامین نیازهای اطلاعاتی بشر ابداع شده وبا تغییر نیازهای اطلاعاتی حسابداری نیز توسعه و تکمیل می یابد تاریخ ثابتی ندارد که حسابداری از چه زمانی ابداع شده ولی از زمانیکه بحث تمدن بشری به میان آمده حسابداری هم بوده مثلا مردمان جنوب آمریکا برای ضبط معاملات تجاری خود از طناب های گره زده استفاده می کردند مصریها برای نوشتن از سفال استفاده میکردند تجار ونیزی برای نوشتن حساب از کسانیکه خوش خط بودند استفاده میکردندلذا حسابداری این مرحله را طی کرده تا به سیستم های کامپیوتری مدرن در دنیا و ایران رسیده است ونقش بانک ملی در پایه گذاری حسابداری نوین درایران ونقش استادان  برجسته نقش غیرقابل انکارمی باشد درواقع دراین مقاله نقش بانک ملی برجسته شده است لذادراین مقاله سعی شده است تا با نگاه اجمالی براساس تلاش وتجربه  پژوهشگران از شنیده ها و کتابها و مقالات و کلید واژه های برای جستجو در اینترنت به یک چهارچوب اساسی به  تاریخچه این علم درایران وجهان برسیم  .تامبدا ومنشا علم بزرگ حسابداری ومشاهیرآن برای  آیندگان به یادگاربماند.

کلمات کلیدی: تاریخچه حسابداری ،حسابداری نوین ،بانک ملی ایران
مقالات برتر فوق:

۱- به صورت رایگان و بدون داوری مجدد در مجلات علمی به چاپ می رسند.

۲- مقالات برتر در رسانه ها انتشار می یابند.

۳- لوح نقدیر به مقالات برتر اعطا می گردد.