امروز : 

17 مرداد 1401 11:05 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقالات : 1401/04/08

برگزاری کنفرانس : 1401/04/16

اعلام نتایج داوری : حداکثر 72 ساعت پس از ارسال مقاله