امروز:

1 مهر 1402 1:51 ب.ظ

دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی

اهداف برگزاری

۱آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران و جدیدترین روش و شیوه پژوهشی انجام یافته در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی.

۲فراهم نمودن بستری مناسب جهت انتقال و ترویج دانش وتجربيات كشورهای مختلف.

۳جلب توجه صاحب نظران و سیاستگزاران بخش های مرتبط به اهمیت رشته های علوم انسانی در جامعه.

۴- تشویق و ترغیب محققان و کارشناسان و ایجاد فضایی مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش ها.

۵- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، متخصصان و اساتید کشور با آخرین نوآوری‌ها و دستاوردها.

۶- مهیا نمودن زمینه ای مناسب جهت بروز، رشد پی دی پی و استفاده بهینه و حداکثری از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی.

۷- توجه و دقت مردم و مسئولین عزیز به ضرورت انجام کارهای پژوهشی.